יועץ בטיחות

בטיחות העובדים היא החשובה מכול! אל תתפשרו ותנו להם את הטוב ביותר!

לחידוש הדרכות בגובה, חייגו למספר:

יועץ בטיחות – המדריך המלא

תחום הבטיחות במקומות העבודה תופס תאוצה רבה בשנים האחרונות. הסיבה לכך היא: מודעות מוגברת בקרב מפעלים וחברות לבטיחות העובדים, כמו גם, להשלכות החמורות שיהיו אם וכאשר יתרחש נזק והחברה תמצא כמי שאחראית לליקויים שגרמו את הנזק. מספר מקרים שארעו ברחבי העולם, בהם נפגעו עובדים רבים באופן בלתי הפיך כתוצאה מבטיחות לקויה בסביבת העבודה שלהם, עוררו הדים רבים בנושא בטיחות העובדים ויצרו צורך להסדיר תקנות בטיחות מפורטות לכל מפעל וחברה. כיום, כל חברה מחוייבת על פי חוק לדאוג לפן הבטיחותי בסביבת העבודה ובמכשירים השונים שמחזיקה החברה. הבטיחות במפעל כוללת חלקים רבים, והיא משתנה בהתאם לפעילות החברה והסיכונים שעלולים להיות בה. במאמר שלפניכם, תוכלו להכיר את הנושא הבטיחותי לחברות ומפעלים בכלל ואת תפקידו של יועץ הבטיחות בפרט. כל מפעל וחברה מחויבים להחזיק על פי החוק וועדת בטיחות, שתפקידה הוא: לדאוג לנושא הבטיחות במפעל על כל ההיבטים השונים שבו. כמו כן, במקרה של אירוע בטיחות, הוועדה תגיש הצעות למניעת נזקים דומים בעתיד, תוך למידת הפרטים של אירוע הנזק הנוכחי והסיבות שהביאו אליו. בנוסף, חייבת כל חברה להחזיק ברשותה יועץ בטיחות, אשר יוודא את כל עניין הבטיחות באופן כללי. בהמשך נפרט מהו תפקידו של יועץ הבטיחות, ומהם החובות והסמכויות שברשותו.

תפקידו של יועץ הבטיחות:

ככלל ניתן לומר שתפקידו של היועץ הוא לקדם את נושא הבטיחות במקום עבודתו, על שלל ההיבטים השונים שבו. היועץ אחראי ליידע את הגורמים האחראים במפעל, על דרישות החוק בנושא בטיחות העובדים בהתאם למקום העבודה הספציפי, הדרך ליישום החוק ועוד. משום כך, על היועץ לסייע גם לחלק הטכני של נושא הבטיחות הכולל; תכנון אנשי הצוות על אביזרי הבטיחות שיותקנו במקום העבודה, האופן הנכון להתקנות, בדיקה שההתקנות אכן בוצעו כראוי ועוד. סעיף נוסף בחובותיו של יועץ הבטיחות הוא החובה לדאוג למרחב תעסוקתי בטוח. התקנה מתייחסת לבריאות העובדים ובטיחותם, אשר על יועץ הבטיחות לוודא שהמקום בטוח לעבודה, מבחינת המכשירים המצויים במקום ונתונים לתפעול העובדים ו / או חומרים מסוכנים במידה שקיימים. במקומות בהם נעשה שימוש בחומרים מסוכנים לשאיפה או למגע, חובה על יועץ הבטיחות לקבוע כללי בטיחות ורמת חשיפה מוגבלת לחומרים אלו, כדי לדאוג לבריאות העובדים. וועדת הבטיחות של החברה ויועץ הבטיחות אמורים לשלב את עבודתם יחד – כך שנושא הבטיחות יהיה מסונכרן באופן מלא בין היועץ לוועדה לשיתוף פעולה מלא במקרה הצורך.

ניהול בטיחות

כל הנאמר הוא רק בנוגע לתפקידים הכלליים של יועץ הבטיחות, אולם מעבר לכך על היועץ לדאוג לנושאים רבים בנושא הבטיחות במפעל. לפניכם מספר נושאים מרכזיים, שהם באחריותו הבלעדית של יועץ הבטיחות.

 • תוכנית ניהול בטיחות – על היועץ להכין תוכנית מפורטת לניהול הבטיחות במפעל. התוכנית אמורה לכלול את הסיכונים האפשריים – על פי אופן הפעולה של המפעל, הפתרונות האפשריים, ואלו המיושמים בשטח.

המסמך אמור לכלול את כל ההיבטים השונים של נושא הבטיחות, החל מבריאות העובדים בעת השהות במקום העבודה וכלה באחסון בטוח של ציוד המפעל. כמו כן, על המסמך להתעדכן בהתאם לשינויים ולהתקדמות האבטחה בחברה.

 • בדיקות סביבתיות – על היועץ לארגן בדיקות 'סביבת תעסוקה'. בדיקות אלו נועדו לאשר שהמקום אינו מכיל גורמים המסכנים את סביבת העובדים בשעות העבודה ושהמקום בטוח להעסקתם. בדיקות אלו נערכות באופן תקופתי, על היועץ לתעד את הממצאים של הבדיקות.
 • הדרכת עובדים – כחלק מחובותיו של יועץ הבטיחות, עליו להכין תוכנית הדרכה לעובדים הכוללת: מידע והסבר על סיכונים אפשריים, צורת ההתמודדות במצבי סיכון או אירוע בטיחות כל שהוא ועוד. הדרכת העובדים היא חלק מחובתו הכללית של היועץ, להעלאת המודעות בקרב העובדים לנושא הבטיחות במקום העבודה.
 • הסדרי חוץ – בעת עבודה עם גוף חיצוני, מחובתו של היועץ לוודא שאותו גוף מחזיק באישורים הנדרשים, על פי חוקי הבטיחות. רק על ידי הצגת אישורים, תתאפשר העבודה מול אותו גורם חיצוני. ללא אישורים נדרשים, על היועץ למנוע את התקשרות המפעל עם הקבלן או החברה החיצונית, אשר אינה מחזיקה במסמכים הדרושים.
 • בדיקת ציוד – ציוד המפעל הוא נושא כשלעצמו עבור היועץ הבטיחותי. חובותיו של היועץ מסתכמות במספר סעיפים:
 1. ראשית, על היועץ לדאוג לבדיקת ציוד מקיפה לכל הכלים הדורשים בדיקה תקופתית ופעולות תחזוקה, לצורך המשך תפקודו המלא.
 2. ציוד בטיחות כחלק מתוכנית העבודה של יועץ הבטיחות

מכונות רבות במפעל, אמורות לעבור טיפול תקופתי לצורך תפקודן המלא. תפקידו של היועץ הבטיחותי הוא לוודא שבתהליך תחזוקת הכלים והמכונות, נבדק הפן הבטיחותי להמשך העבודה עמהן.

 1. בדיקת הציוד כוללת גם את הציוד הבטיחותי במפעל. כל ציוד הקשור לבטיחות המפעל והעובדים, אמור לעבור בדיקה מקיפה מידי תקופה, כדי לוודא שהוא אכן ממלא את תפקידו בבטחון המפעל.
 2. כאשר נבדקו כל המכונות כראוי, על היועץ לאסוף את המידע על תקינות המכונות. בסעיף המידע, נכללת החובה על היועץ לאסוף מידע הקשור לתאונות עובדים כתוצאה משימוש בכלי המפעל או מחלות כרוניות כתוצאה מהעבודה.

יש לנתח את הנתונים ולוודא, שאין בנמצא גורמים העלולים להוות סיכון לעובדים ולמפעל.

 • עדכונים בנושא הבטיחות – על היועץ להתעדכן בכל נושאי הבטיחות החדשים הקיימים, הן מבחינת החוק והן מבחינת המפעל. פעמים רבות, החוק משתנה ומתעדכן בנוגע לפרטים מסויימים בשמירה על הבטיחות, מחובתו של היועץ להתעדכן בכל הפרטים הללו.

כמו כן, במפעל עצמו מתרחשים שינויים רבים הקובעים סדרי בטיחות חדשים, על היועץ להיות מעורה בשינויים הללו ולספק פתרונות בשעת הצורך.

 • הפסקת העבודה במידת הצורך – לעיתים, עלול להתרחש מצב, המסכן בכל רגע נתון את העובדים. לא תמיד ניתן לצפות מראש מצבים שכאלו. משום כך, על היועץ להיות מוכן לתרחישים הללו ולהורות על הפסקת העבודה באופן מידי. לאחר שחלפה הסכנה, יפקח היועץ על עבודות הבטיחות להסרת הליקוי.

על האירוע להיות מתועד בדיווח התקופתי של היועץ.

 • בדיקת ציוד חדש – הסעיף מתייחס ליועץ ולמנהלי החברה כאחת. לפני הכנסת מכונה חדשה או כלי חדש לשימוש המפעל, על היועץ להכיר את אופן פעולת הכלי לעומק. לאחר ההכרות, יוודא היועץ שהכלי אכן בטיחותי לשימוש. על פי רוב, כלים בטיחותיים מסומנים בהתאם, אולם גם כלים אלו יעברו בדיקה ויקבלו את אישורו של יועץ הבטיחות לצורך תחילת העבודה איתם במפעל.
 • בדיקות רפואיות לעובדים – במקומות עבודה רבים, קיימים חומרים, אשר החשיפה אליהם לאורך זמן עלולה לגרום לתופעות לוואי או למחלות כרוניות. דוגמה לכך ניתן להביא מבתי זיקוק אשר בהם העובדים חשופים לחומרים מסוכנים. עבודה המוגדרת כעבודה בסיכון בשל החשיפה לחומרים הללו, מחייבת את ההנהלה לדאוג לעובדים לבדיקות תקופתיות אצל רופא מוסמך, כדי לוודא שאין נזקים כתוצאה מחשיפת יתר או ממינון לא נכון של חומרים מסוכנים. על היועץ לוודא, שהבדיקות הרפואיות אכן נעשות כראוי ועל פי הזמן הקבוע לבדיקות הללו. כמובן שחלק מאחריותו של היועץ בעניין היא, לוודא את תוצאות הבדיקות שאכן אין כל ליקוי בבריאות העובדים. אם מתגלה ליקוי אצל אחד העובדים בבדיקה, על היועץ לטפל ללא דיחוי בתקלה, ולקבוע נהלים חדשים לגבי חשיפה לחומרים אלו.
 • סיוע בהקמת וועדת בטיחות – כפי שנאמר, על כל חברה ומפעל להחזיק ברשותה וועדה שתפקח על נושא הבטיחות, ותוודא שהנושא הבטיחותי במפעל מקויים, על פי דרישות החוק. הקמת הוועדה מורכבת משני חלקים, כאשר חלק מאנשי הוועדה יהיו מעובדי המפעל וחלק מצד הנהלת המפעל. הקמת הגוף, דורשת מיומנות בכל הנוגע לתקנות הבטיחות הנדרשות. בין חובותיו של היועץ, מוטלת עליו גם החובה להקמת הוועדה, לניהול סדר היום בה, ולסנכרון מלא בינה ובין הגופים החוקיים האחראים על בדיקת בטיחות במפעלים וחברות.

 פתרונות בטיחות להנהלה ולעובדים

המאפיין הבסיסי הדרוש לצורך עבודתו של יועץ הבטיחות הוא; היכולת לספק פתרונות להנהלה ולעובדים בהתאם לסביבה הספציפית של המפעל. לעיתים הצורך בפתרונות הינו אישי. כך למשל, ישנם מפעלים בהם חלק מהעובדים סובלים מרגישויות העלולות לפגוע בבריאותם, על היועץ להיות מודע למצב במפעל, ולספק פתרונות הולמים לקבוצת העובדים הנתונה בסיכון. כמו כן, הקשר ההדוק בין היועץ להנהלת החברה חשוב מאוד, משום שקבלות החלטות רבות עשויות להיות קשורות בנושא הבטיחות, ללא התערבותו של היועץ בטיחות עשויות להתקבל החלטות שגויות הנוגדות את כללי הבטיחות במפעל. משום כך, על היועץ להיות בקשר תמידי עם הנהלת המפעל ולוודא שהכל נעשה כראוי. פרמטר חשוב במסגרת תפקידו של היועץ הוא, היכולת להתנייד ממקום למקום במהירות מרבית. כך למשל עלולה עבודתו של היועץ להפוך בין רגע מעבודה משרדית הכוללת כתיבת דוחו"ת אודות ממצאים שונים הקשורים לבטיחות החברה, לעבודת שטח הכוללת פיקוח על התקני בטיחות. במקרים אחרים, נדרש פתרון מידי לליקוי בטיחות שמתגלה ומסכן את העובדים. על היועץ לדאוג לתקונו במהירות האפשרית.

האם כל בעל עסק זקוק ליועץ בטיחות?

כל בעל עסק המעוניין להקים עסק חוקי, נדרש לחקור את סביבת העיסוק מבחינת ההיבט הבטיחותי שלו. רישיון לעסק יתקבל, רק לאחר סידור מלא של כל התקני הבטיחות הנדרשים, בהתאם לסגנון העסק ולסיכונים הכלולים בו. אם ברצונכם לפתוח עסק, תדרשו לוודא שההיבטים הבטיחותיים בעסק מסודרים על הצד הטוב ביותר. כך שלמעשה, רישיון לעסק מחייב את העסקתו של יועץ בטיחות, שיכין את העסק לקבלת האישורים הדרושים. עם זאת, מובן מאליו שקיומו של יועץ בטיחות באופן רציף אינו נדרש בכל מקומות העבודה. דוגמה טובה לעסק שאינו דורש יועץ בטיחותי באופן סדיר היא עסק המבוסס ברובו על עבודה משרדית. לשם קבלת רישיון עבור העסק נדרש לוודא את נושא הבטיחות, אולם, לפעילות הרציפה של העסק אין צורך ביועץ מפני שלא קיימים סיכונים כל שהם בסביבת עבודה משרדית. לעומת זאת, חברה המנהלת פרויקטים של אתרי בנייה, נדרשת ליועץ בטחון קבוע שיוודא באופן תמידי את הנושא הבטיחותי באתר הבנייה. גם מפעלים אשר כוללים בתוכם קווי ייצור שונים המופעלים על ידי מכונות וכלי עבודה, ידרשו להחזיק באופן קבוע יועץ בטיחות, שיוודא שאין סיכון לעובדים בשימוש במכונות אלו או בחומרים שהם עלולים להחשף אליהם במהלך העבודה. חשוב להדגיש, גם עסקים בהם נראה שאין כל צורך ביועץ בטיחותי, לעיתים מתגלה הצורך כאשר כבר לא ניתן למנוע נזק. ההיבטים הבטיחותיים בכל עסק אינם ידועים ומוכרים למי שאינו בעל מקצוע בתחום, לפיכך מומלץ להתייעץ עם יועץ בטיחות, גם בעסק שהסיכון בו אינו נראה לעין.

מהם הלימודים הדרושים כדי להיות יועץ בטיחות?

בכדי להיות יועצי בטיחות, עליכם לעבור קורסים והשתלמויות בנושא. כפי שהזכרנו, נושא הבטיחות תופס מקום נכבד בשיקוליו של כל בעל עסק, בשל המקרים שארעו בעולם התעסוקה. המודעות לבטיחות כיום היא גבוהה ביותר. משום כך, ניתן למצוא מכללות רבות המציעות לימודי יעוץ בטיחות. הלימודים כוללים מספר חלקים. בחלק הראשון תלמדו את תקנות החוק לפרטיהן בנושא הבטיחות, בהתאם לפעילויות השונות הקיימות במשק.

תקנות הבטיחות

לאחר הכרת התקנות, עליכם להכיר את ההיבטים הבטיחותיים כפי שהם נראים בפועל. הלימוד כולל שני חלקים, כאשר החלק הראשון הינו תאורטי, והוא כולל את הסכנות העלולות להיות במפעלים ובבתי העסק השונים. החלק השני יכלול הדרכה שבה תבקרו במפעלים ובקווי ייצור שונים במסגרת הלימודים, לצורך הכרת אופן הפעולה בהם, בדגש על הסיכונים האפשריים למקומות אלו. פרטי הלימוד כוללים את ההיבט הבטיחותי למכשירים וכלי עבודה, כיצד ניתן לבטח מכשירים מסוכנים כך שתפעולם יהיה בטוח לסביבה ולעובדים? כמו כן, תלמדו כיצד לבטח את נושא החשמל במפעל. לעיתים, קווי חשמל אמורים להיות במצב חשוף, בפרט כאשר מדובר באתרי בנייה שנמצאים בתהליך בנייה. ללא הכרות מעמיקה עם תשתית החשמל במקומות אלו, עלולים העובדים להפגע מחשמל חשוף. בקורס ילמדו, היכן אמורות להיות נקודות החשמל במקומות העבודה השונים, וכיצד ניתן לבטח נקודות חשמל. שלב נוסף שתדרשו ללמוד הוא הטיפול במפגעים. כפי שכבר הזכרנו, לעיתים המפגע נוצר כתוצאה משינוי בתהליך העבודה. בלימודי המקצוע נלמד הנושא בצורה מקיפה על שלל האפשרויות הקיימות למפגעים שנוצרים במהלך העבודה ואופן הטיפול בהם.

יועץ בטיחות לחומרים מסוכנים

נושא נוסף וחשוב הוא: חומרים מסוכנים המצויים במפעלים. בקורס תלמדו את החומרים העלולים להיות קיימים בתעשיות השונות, הסיכונים הכרוכים בשימוש, המינון האפשרי שלהם ואופן הכנת מערך בטיחותי לחומרים אלו. מכיון שכל מפעל נדרש לדאוג באופן חוקי לעניין הבטיחות, מפעלים רבים שולחים עובדים שישתלמו בלימודי יעוץ בטיחות, כך שהמפעל לא יצטרך להעזר בשירותים חיצוניים וכל נושא הבטיחות יהיה תלוי אך ורק בוועדת הבטיחות של המפעל. על פי רוב, יעדיפו החברות לשלוח להשתלמויות אלו מהנדסים או טכנאים המכירים את ההיבט הטכני של התעשייה כך שהנושאים הנלמדים מוכרים להם היטב מהפעילות בשטח. כמו כן, לעיתים מהנדסים בוחרים להשתלם במקצוע כדי לקבל קידום במקום העבודה שלהם או העלאה בשכר עבודתם.

סיכום -תפקידו של יועץ הבטיחות

לסיכום, ניתן לומר שיועץ בטיחות הינו מקצוע הנדרש לכל בעל עסק כדי לקבל רישיון חוקי. יתרה מכך, חברות רבות במשק מחוייבות להחזיק יועץ באופן סדיר בשל המשתנים הרבים והסיכונים החדשים הנוספים בתהליך העבודה. תפקידו של היועץ הבטיחותי כולל מטלות רבות ביניהם; קידום נושא הבטיחות, הדרכת עובדים, בקורת סדירה על נושא הבטיחות במפעל ועוד. לימודי יעוץ בטיחות כוללים את לימוד פרטי החוק בנוגע לבטיחות סביבת עבודה, הכרת הסיכונים בשטח ואופן התמודדות עמהם. חברות רבות שולחות עובדים מהחברה להשתלם במקצוע, כדי להקים גוף מאוחד הבנוי מאנשי הצוות של החברה שיפקח על כל עניין הבטיחות. בין שבמקום העבודה שלכם פועל ממונה על הבטיחות ובין שלא, יועץ בטיחות הוא פונקציה חשובה לשמירה על בטיחות העבודה במקום העבודה, הן לאור הידע המקצועי הרב שהוא מביא איתו, והן לאור העובדה שהוא מגיע מחוץ לארגון, מביא איתו ראייה חדשה ורעננה ואינו כפוף לאף צד ואף אינטרס בארגון.

מהו יועץ בטיחות ומהו תפקידו?

יועץ בטיחות הוא איש מקצוע, המתמחה בתחום הבטיחות באופן מקיף וכולל. המשמעות היא שיועץ בטיחות יכול לספק ייעוץ לכל מפעל ולכל פרויקט בו קיימים סיכונים בטיחותיים, הדורשים התייחסות. יחד עם זאת, במסגרת פעילותם המקצועית, יועצים בטיחותיים רוכשים התמחויות בתחומים שונים, ובדרך כלל מתמקדים בתחומים אלה בלבד. כך למשל, אם אתם מחפשים יועץ בטיחות לטובת פרויקטים של בנייה המנוהלים על ידכם, תוכלו למצוא יועצי בטיחות בעלי התמחות ספציפית לענף הבנייה, וכך גם לגבי כל ענף תעשייתי אחר. התמחות בתחום ספציפי מצביעה קודם כל על ניסיון רב שנצבר בתחום, ומשקפת גם מעגלי ידע רחבים שצבר היועץ בתחום זה. מעגלי ידע אלה כוללים גם התנסויות של היועץ עם אמצעי בטיחות שונים, עם טכניקות בטיחות שונות ועם מקרים בהם הדברים לא עובדים ודורשים תיקון. יועץ בטיחות בעל התמחות יודע לזהות בדרך כלל צמתים מרכזיים של חוסר יעילות בניהול הבטיחות, ולהצביע על הפתרונות האפשריים לתיקון המצב.

מדוע חשוב להיעזר בשירותיו של יועץ בטיחות?

ייתכן שבמקום העבודה שלכם פועל ממונה על הבטיחות, וייתכן שישנם גם נאמני בטיחות פעילים. יחד עם זאת, כאשר בוחנים את הדברים לעומק, מגלים שאותם ממונים ואותם נאמנים עשויים לפעול בצורה שאינה משוחררת דיה, בשל כפיפותם למנהלי העסק. המשמעות היא שהיכן שניתן לעגל פינות הם מעגלים, ולבטח אינם פועלים בצורה אקטיבית בכדי למצוא פערי בטיחות ולהביא אותם לתיקון. אין בכך בכדי לומר שכך פועלים ממוני ונאמני בטיחות, ממש לא, אלא לשקף אפשרות שקיימת לאור התנאים המובנים בהם פועלים אותם בעלי תפקידים. יועץ בטיחות הוא למעשה איש חיצוני, נטול אינטרסים ובעל ידע וניסיון מקיפים הרבה מעבר לכל ממונה או נאמן במקום עבודה ספציפי. ליועץ כזה ישנם שני יתרונות מרכזיים: ידע ומקצועיות – זהו היתרון הטריוויאלי של יועץ בטיחות, וברור לכל שהידע בו אוחז יועץ כזה הוא לבטח רחב ועשיר יותר מאשר של כל עובד בטיחות במקום עבודה ספציפי. ידע זה יכול לשרת את הארגון לרוחבו, והוא יכול לתת גם פתרונות נקודתיים לפערי בטיחות שלא זוהו על ידי עובדי הבטיחות המקומיים. אובייקטיביות – יתרון חשוב נוסף שרבים אינם חושבים עליו הוא יתרון האובייקטיביות. יועץ בטיחות הוא גורם פרטי המגיע אל הארגון מבחוץ. הוא אינו תלוי באף צד ואינו בא לשרת אינטרס כלשהו, פרט לאינטרס הבטיחות. במצבים רבים בהם קיימים חילוקי דעות בתוך הארגון, זהו דווקא היועץ החיצוני שיכול לבוא ולהכריע, הן בשל מעמדו המקצועי והן בשל היותו אובייקטיבי.

מי יכול להיות יועץ בטיחות?

יועץ הוא למעשה תפקיד המשקף התמחות בתחום מסויים. כמעט בכל תחום כלכלי, פועלים אנשי מקצוע בתחום הייעוץ. אלו הם אנשים המתמחים בתחום הספציפי ברמה כזאת שמאפשרת להם להעניק ייעוץ לאחרים. בהתאם לכך, יועץ בטיחות יכול להיות כל אדם שעבר הכשרה מקצועית בתחום הבטיחות, ורכש מספיק ניסיון בכדי לצבור מעגלי ידע רחבים ויכולות מתקדמות לזיהוי בעיות בטיחות וגיבוש המלצות לפתרונות. גם יועץ בטיחות מתחיל בהתחלה, ויועץ בתחילת דרכו אינו כיועץ בעל ותק וניסיון, אך כל תפקיד וכל מקצוע דורשים תהליך של רכישת ניסיון והעשרת הידע.

האם ישנו קורס שאפשר לעבור על מנת להיות יועץ בטיחות?

התשובה היא כן ולא. לא, מכיוון שלא קיים קורס אחד שמאפשר להפוך ליועץ בטיחות בסיומו. כאמור, ייעוץ הוא תפקיד חשוב ובעל אחריות רבה, והוא מחייב רכישת ידע מקיף ועשיר כמו גם ניסיון. כן, מכיוון שהדרך לעולם הייעוץ עוברת דרך שורה של קורסים, המיועדים להעשיר את ידיעותיו של איש המקצוע, ולאפשר לו לרכוש מספיק ידע כדי להפוך ליועץ. אנשי בטיחות שעברו דרך בחייהם בתחום, יכולים בסופו של דבר להשתלב בקורס יועצי בטיחות שמעניק להם את הגושפנקא הסופית לעסוק בתחום באופן רשמי.

מי מספק שירותי ייעוץ בתחום הבטיחות?

שירותי ייעוץ בתחום הבטיחות מסופקים הן על ידי יועצים עצמאיים והן על ידי חברות ייעוץ ייעודיות שחלקן גם מספקות קורס עבודה בגובה מחיר מעולה באותה התוכנית, לא אמורה להיות העדפה לכיוון מסוים, אלא אם יש לכם סיבות ספציפיות להעדיף חברה על פני יועץ פרטי או להיפך. חברה מביאה איתה בדרך כלל גב של יכולות וידע, ובדרך כלל יכולה לספק ערך מוסף רוחבי בכמה נושאים ובכמה תחומי התמחות. יחד עם זאת, יועץ פרטי יכול להקדיש יותר זמן לארגון, לעבוד בצורה אישית יותר ואם בחרתם ביועץ הנכון, תוכלו ליהנות מתובנות יוצאות דופן שיסייעו לכם מאוד לשפר את רמת הבטיחות בארגון בעלויות נמוכות מאוד וביעילות גבוהה מאוד. כדי למצוא את היועץ המתאים לכם, תחילה נסו לברר עם קולגות בתחום עיסוקכם. תוכלו לבחון במי נעזרים המתחרים שלכם, או לשאול ספקים ולקוחות אם הם יכולים להמליץ לכם על מישהו. בהמשך הדרך, תוכלו פשוט לפנות למספר גורמי ייעוץ, לבחון את הרקורד שלהם, לנהל איתם שיחות על מנת להתרשם מהיכולות שלהם ובהתאם לכך לקבל החלטה כמו כל החלטה עסקית שאתם מקבלים. אם אתם מרגישים שתחום הבטיחות בארגון שלכם אינו מקבל את תשומת הלב הראויה, או שהוא פוגע בתהליכי העבודה המקצועיים, יש בהחלט סל של פתרונות שניתן ליישם על מנת להטמיע את הבטיחות כחלק בלתי נפרד מהתהליכים העסקיים. יועץ בטיחות מקצועי יוכל לקחת אתכם בדיוק לשם. יועץ בטיחות

נושא בטיחות בעבודה הוא נושא חשוב בכל מקום עבודה, אבל לא בכל מקום עבודה הוא תופס את אותו הנפח. כך למשל, משרד במגדל משרדים צריך גם הוא לעמוד בקריטריונים מקצועיים של בטיחות על מנת למנוע נפילה, חבלה או נזק בריאותי או פיזי לעובדים או למבקרים במשרד, אבל קריטריונים אלה הם כאין וכאפס לעומת אלו שצריך לעמוד בהם אתר בנייה או חברה שמבצעת עבודות תחזוקה ותיקון בעמודי חשמל וטלפון, או אפילו במפעל תעשייתי. ככל שרמת הסיכון במקום העבודה היא גבוהה יותר, כך חשוב יותר להקפיד על נושא הבטיחות. השאלה היא מה אתם בדיוק צריכים לעשות במסגרת השמירה על הבטיחות במקום העבודה ועל השאלה הזאת יכול לענות לכם יועץ בטיחות בעבודה כפי שמסבירים לכם המומחים של חברת עידן בגובה.

מי זקוק לשירותיו של יועץ בטיחות בעבודה?

התפיסה הרווחת היא כי מקומות עבודה כמו מפעל תעשייה ,מוסך או אתר בנייה הם מקומות עבודה בהם יש מקום חשוב ומרכזי לשירותיו של יועץ בטיחות בעבודה, אבל במשרדים מעוצבים הוא די מיותר. בפועל, כפי שהסברנו זאת לעיל, סיכוני בטיחות קיימים בכל מקום עבודה וגם במשרד סגור ואינטימי יכולים להיווצר שלל מצבי סיכון שיכולים גם לגרום נזק לנפש וגם להוביל לסנקציות כלכליות ואולי אף פליליות על בעלי המשרד. מזגן שאינו מותקן בצורה יציבה על קיר גבס או קיר רגיל, קונסטרוקציית גבס שנבנתה כחלק מעיצוב המשרד ואינה עומדת בתקנים, הפעלה של תנורי חימום או מכשירי חשמל שונים שעלולים להוביל לפריצת שריפה, חלונות שמורכבים שלא על פי התקן, מכשולי רצפה שיכולים לגרום למעידה של אדם וכן הלאה – כל אלה הם סיכונים שקיימים גם במשרד מעוצב וחדשני ובכדי לעמוד על כל הסיכונים הללו ולהבין כיצד עליכם להתמודד איתם ולמזער אותם למינימום ההכרחי, אתם זקוקים לשירותיו של יועץ בטיחות בעבודה. לגבי מפעלים, בתי מלאכה, אתרי בנייה ומוסכים, אין כל שאלה – במקומות עבודה אלו יועץ בטיחות בעבודה הוא הכרח.

מה תפקידו של יועץ בטיחות בעבודה?

ככלל, את תפקידו של יועץ בטיחות בעבודה ניתן לסכם בצורה הבאה: על היועץ למפות את כל הסיכונים הקיימים במקום העבודה ולייצר תכנית להתמודדות יעילה ואפקטיבית עם הסיכונים הללו על מנת למזער אותם למינימום ההכרחי. תכנית ההתמודדות יכולה לכלול פעולות שיש לבצע על מנת להסיר סיכונים מהמרחב, לחזק אלמנטים שיכולים לגרום לנזק בנפילתם וכן הלאה, אבל היא אמורה לכלול גם התייחסות לנושא המדיניות במקום העבודה סביב כל נושא הבטיחות – הדרכת עובדים בנושאי בטיחות שונים, הדרכת עובדים סביב הנושא של עבודה בגובה היכן שזה רלוונטי, שילוט אזהרה במקומות הנדרשים, מינוי אחראי בטיחות והגדרת התפקיד והאחריות שלו ביום יום, הסתייעות בגורמי מקצוע מוסמכים ומורשים סביב פעולות שונות שמבוצעות במקום העבודה ונושאות סיכון, כמו למשל הקמת פיגומים ומנופים באתר בנייה, בניית קירות גבס והחלפת חלונות במשרד וכן הלאה. כל אלה הם סיכונים בטיחותיים שבראש ובראשונה חשוב להיות מודעים אליהם, לאחר מכן להבטיח שהם מייצרים מינימום סיכון ולאחר מכן גם לגבש מדיניות שתבטיח את מימוש ושמירת הסיכון במינימום.

למרבה הצער, גם מקומות עבודה שבהם קיים סיכון בטיחות גבוה לא מקפידים תמיד להיעזר בשירותיו של יועץ בטיחות בעבודה וישנם לא מעט מקרים, כפי שכולנו שומעים מעת לעת בתקשורת, בהם זה עולה בחיי אדם. חברת עידן בגובה מעמידה לרשותכם יועצים מקצועיים ומסורים לתפקידם, שיסייעו לכם להגביר את רמת הבטיחות במקום העבודה ולהבטיח שכל עובד יחזור בכל יום אל ביתו בשלום.

מה היה לנו בכתבה:
התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!