חוק עבודה בגובה

חוק עבודה בגובה הוא חוק אשר נועד להגן על העובדים בשטח מפני תאונות עבודה שונות. עפ"י חוק תקנות הבטיחות בעבודה, כל מי שמבצע עבודות בגובה חייב להיות על היתר לעבודה בגובה. לכן כל עבודה אשר מתבצעת בגובה של 2 מטר ומעלה מעל האדמה, או מעל חלל בעומק 2 מטר וכוללת עבודה על פיגומים, סולמות, גגות, מנוף, מעלית הרמה או כל הרמה של מלגזה מחויבת לנהוג בהתאם לתקנות משרד התמ"ת, תוך כדי שימוש באמצעי הזהירות הדרושים.

תקנות משרד התמ"ת בעבודה בגובה

משנת 2008 משרד התמ"ת הוציא כללי עבודה אשר בהם יש להקפיד על כללי בטיחות של הקבלן והמעסיק בכדי למנוע תאונות עבודה. כל מי שעובד בעבודות גובה, חייב לעבור קורס בנושא עבודה בגובה וכן לקבל תעודת הסמכה לעבודה בהתאם לסוג העבודה בגובה אותה הוא מבצע. כמו כן, מעבר לקורס ולקבלת תעודת ההסמכה, על התלמיד לעבור השתלמות רענון פעם בשנתיים.

אילו עבודות מצריכות קורס עבודה בגובה?

על מנת שהעובדים יעמדו בחוק עבודה בגובה, עליהם לעבוד בעבודות הבאות:

עבודות בניין על יגומים, עם מנוף או מעלית הרמה ועוד

עבודות צביעה

עבודות ניקיון חלונות במגדלים ומשרדים

עבודות איטום

עבודות מיזוג

עבודות מיגון

בדיקת ליקוי בנייה

עבודות חיזוק שיש והרכבה

עבודות גיזום צמחייה.

אם אחד מהעובדים עובד באחת מהעבודות הללו, עליו לעבור הדרכה לעבודה בגובה בהתאם לתחום הספציפי שהוא עובד בו, ובהתאם לכך גם תעודת ההסמכה שלו היא בהתאם הדרכה בגובה.

חוק עבודה בגובה- שימוש באמצעי מיגון בשטח

על מנת לנהוג בהתאם לחוק עבודה בגובה אשר בהתאם להוראות משרד התמ"ת החל משנת 2008, על העובד בעבודה לגובה להיות מצויד בציוד מגן אישי במצב תקין הכולל, קסדת מגן, נעלי בטיחות בעלות סוליה המונעת החלקה ורתמה בטיחות המחוברת למערת בלימת נפילה ואשר מצוידת בסופג אנרגיה. אספקת הציוד מוטלת על המעסיק, ועל העובד לעשות שימוש בציוד המיגון בעת העבודה בשטח בגובה. על המעסיק לוודא שאכן העובד משתמש בציוד שסופק לו. כל ציוד מיגון חייב להית מלווה בחוברת עם הוראות בטיחות, שימוש ותחזוקה בעברית. בעת העבודה על העובד להיות מאובטח במערכת בלימת נפילה, מערכת למניעת נפילה או מערכת לבלימת נפילה או מערכת מיקום ותמיכה המשולבת במערכת לבלימת נפילה. אם העובד נמצא בבמה מתרוממת נייד או סל להרמת אדם עליו להיות קשור למערכת נפילה אשר מחוברת לנקודת עיגון קבועה בבמה או בסל. אסור להעלות עובד ללא אמצעי מיגון אלה לעבודה ויש לוודא זאת.

סביבת העבודה לביצוע העבודות בגובה

חשוב שהעובד יכיר את סביבת העבודה הבטוחה עבורו וידרוש מהמעסיק שלו לקיים את התנאים האלה. אי ביצוע הוראות אלה עלולות לגרום למוות של אחד העובדים בעת העבודה בגובה. חוק עבודה בגובה מונע זאת לחלוטין ועל כן הוא חוקק. העובד שנמצא בגובה בעת העבודה חייב להיות במפלס הקרקע עם עוד עובד על מנת שיוכל לעזור לו במידת הצורך.

חוק עבודה בגובה

 

כתיבת תגובה