ממונה בטיחות

הדרכות עבודה בגובה על ידי מדריך מוסמך

פריסה ארצית

כרטיס מגנטי לכל תלמיד 

שרות מהיום להיום 

התקשרו לייעוץ ללא עלות וללא התחייבות 

052-7772747

מי הם ממוני בטיחות ומה השירותים שמספקים?ממונה בטיחות

ממוני בטיחות הם אלו שאמונים שאחראים למפות את תהליכי העבודה יחד עם הסיכונים האפשריים במטרה למנוע תאונות עתידיות. שירותיהם, משתנים בהתאם לסוג העסק וסוג העבודה ומורכבת מאנשי מקצוע עתירי ניסיון באותם תחומים. מאחר ובכל מקום עבודה ישנם סכנות ומפגעים שעשויים לגרום לאובדן חיי אדם, שירותיהם של מומחי בטיחות הופכים לחלק בלתי נפרד ממהלך העבודה התקין – לא משנה איפה ומה אופי העבודה.

 

מי הוא ממונה בטיחות?

ממונה בטיחות הוא אדם בעל ידע מקצועי הבקיא בחוקים והתקנות השונות בענייני הבטיחות. תפקידו של הממונה הוא לייעץ למעסיק או מנהל העבודה ולסייע בכל הנוגע לתכנון מקדים וניהול של תחום הגהות, הבריאות התעסוקתית וכל הנלווה לתחום הבטיחות בארגון או העסק. ניסיונו של ממונה הבטיחות יהיה לרוב בתחומי ההנדסה או הבנייה ונדרש שיעמוד בתקן הישראלי לניהול בטיחות וגהות ובעל תעודה המעידה על הסמכתו בתחום הבטיחות.

ככלל, השכלתו המקצועית של אדם המעוניין לעבור הכשרה מקצועית היא תנאי להפיכתו לממונה בטיחות. לרוב, הדרישות המקדימות הן דרישה לתואר רלוונטי או תעודה מקצועית המעידה על ידע וניסיון בתחום בו הם עתידים לייעץ. כמו כן, נדרש ניסיון של לפחות 3 שנים בתחום השכלתם על מנת שיוכלו להתקבל להכשרת ממוני הבטיחות. גם נתונים אלו לבדם לא מספיקים וממוני הבטיחות לעתיד נדרשים לעבור את ועדת הקבלה מטעם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

 

 

 

תפקידיו של ממונה הבטיחותממונה בטיחות מומלץ

עבודת המיפוי של איש המקצוע בכל הנוגע לבטיחות וגהות, נחלקת למספר תחומים ותתי עיסוקים. פרט לייעוץ ובניית תיק בטיחות, לממונה הבטיחות תפקיד גם בחקירת תאונות עבודה, ביצוע ביקורות תקופתיות וייעוץ שאינו נוגע רק למיפוי הבטיחות בשלביו הראשונים של העסק:

איתור מקדים של סיכונים ומפגעים:

שירותיו של ממונה הבטיחות רחבים ונוגעים למגוון תחומי עבודה. עם תחילת המיפוי, יחל הממונה באיתור מפגעי בטיחות וגהות, יבצע רישום או סימון של אלו ויודיע עליהם למעסיק.

ביצוע בדיקות וסימון חומרים מסוכנים:

לאחר איתור הסיכונים, יבצע הממונה בדיקות סביבתיות בעת הצורך, לבחינת הסיכון שבחומרים ותנאי העבודה אליהם נחשפים העובדים ויעביר את ממצאיהן למעסיק. בנוסף, ככל שישנם חומרים או תהליכי עבודה בעלי סיכון, יסומנו ויותקן שילוט המזהיר מהם.

הכנת תוכנית בטיחות:

בניית תוכנית הכוללת את כלל ההוראות, הנהלים והמידע הרלוונטי בכל הנוגע לבטיחות וגהות בעובדה בהתאם למקום וסוג העבודה.

ביקורת תקופתית:

ביצוע מעקב אחר ביצוע וקיום נהלי העבודה השונים שהתוו בתוכנית הבטיחות ובדיקות תקינות הציוד וכלי העבודה. במידה ובביקורות נחשפו ליקויים המעמידים מי מהעובדים בסכנה ממשית, רשאי ממונה הבטיחות במידת הצורך לחדול את העבודה במקום ולדווח על כך למעסיק באופן מידי.

חקירת תאונות עבודה:

במידה ובמהלך העבודה הרגיל, התרחשה תאונה או מי מהעובדים חלה בעקבות חשיפה לחומרים מסוכנים, יערוך ממונה הבטיחות חקירה שבסופה ינסח דו"ח הכולל ממצאים ומסקנות לעתיד. לאחר מכן, ירכז את תיעוד תאונת העבודה, המידע וההדרכות בעקבותיה וידווח למפקח האזורי במידת הצורך.

 

 

שירותיו של ממונה בטיחות לצורך תיק בטיחותקורס ממונה בטיחות

בכל אתר שבו למעלה מחמישים עובדים, מחויב מנהל העבודה לעבוד על פי תיק בטיחות מסודר שנבנה בעזרת שירותיו של מומחה בטיחות. תיק הבטיחות כולל את כלל נהלי העבודה באתר הבנייה יחד עם מיפוי כל הסיכונים האפשריים באופן שמבטיח התנהלות תקינה ובעיקר בטוחה.

האתרים עליהם חלה חובה להכנת תוכנית בטיחות הם כאלו שגובהם למעלה מ25 מטר או כוללים שני עגורני צריח ויותר או כאלו בהם נדרש פיקוח הדוק של ממונה המפקח על העבודה. בנוסף, גם מבנים בהם העבודה מתבצעת בתוך מפעל פעיל, נדרשים גם הם לבניית תוכנית בטיחות מסודרת.

באמצעות שירותיו של ממונה בטיחות, מסומנים ומגודרים שטחי הפעילות בהם מתבצעות עבודות הבנייה. בנוסף, מסומנים מסילות ועגורנים ושלטי אזהרה מוצבים במקומות בהם קיים סיכון מוגבר.

כחלק מבניית תיק הבטיחות, נעשה מיפוי של כל אלמנטים נוספים בשטח ביניהם מפלס מי התהום, דרכים ציבוריות ורשת החשמל. זאת על מנת שכל הגורמים המקיפים את אתר הבנייה ועשויים להוות גורם סיכון יהיו בפיקוח ובקרה.

בנוסף, נקבעים נהלים קפדניים לתחזוקת ציוד העבודה, אופן פינויים של מפגעים שונים ופירוטם של כלל אמצעי הבטיחות ותקינותם. לבסוף, מועברת הדרכת בטיחות לעובדים באתר יחד עם תרגול נהלי חירום שונים שמטרתם להבטיח שכלל הצוות יהיה מוכן לכל תרחיש.

בהקשר זה, נאמר שלא רק ענף הבנייה נזקק לשירותיו של ממונה בטיחות , אלא גם בענף החקלאות או כל עבודה הכוללות מגע עם חומרים מסוכנים. כל אלו, זקוקים לייעוץ מקצועי. ייעוץ זה כולל מלבד בניית תיק הבטיחות גם הדרכות וביקורות תקופתיות באתר העבודה. כמו כן, כוללים שירותיו של הממונה גם ייעוץ בכל הנוגע לתקנים ונהלים הנוגעים לבטיחות ובריאות תעסוקתית.

חשוב להבין ששירותיו של ממונה בטיחות טומנים בחובם משמעויות שונות מלבד הבטחת תקינותו של כל עסק, מפעל או אתר בנייה. ביקורות תקופתיות, כמו גם, עבודה על פי נהלים מסודרים, הם אלו שיבטיחו את שלומם של העובדים שלכם.

 

לסיכום נאמר

בעת שגרת העבודה, מיפוי בטיחותי עשוי להיות שטחי יותר ובעיות מתחת לפני השטח עשויות לצוץ במפתיע ולגרום נזק בלתי הפיך.  מהסיבות הללו, שימוש בשירותיו של איש מקצוע בעל ראייה מרחבית שביכולתו למפות את כלל הסיכונים ותנאי השטח השונים, הם קריטיים להמשך מהלך העבודה התקין בכל מקום שבו נדרש פיקוח.

לסיום ככל שאדם צובר ניסיון במקום עבודתו, הוא לומד להכיר ולהיזהר מהסיכונים והמפגעים השונים. למרות זאת, חוסר תשומת לב רגעי או אי ידיעתם של גורמי סיכון נסתרים מהעין יכולים להפוך לתאונה הבאה. שימרו על עצמכם.

 

בלוג
רישיון עבודה בגובה

הכול אודות רישיון עבודה בגובה   שלח רישיון עבודה בגובה הוא תעודת ההסמכה שמקבל העובד לאחר שסיים בהצלחה את ההכשרה לעבודה בגובה. רישיון העבודה מיועד

בלוג
קורס הדרכה בגובה

קורס הדרכה בגובה קורס הדרכת עבודה בגובה הוא תהליך הכשרה המיועד לעובדים שמבצעים משימות במפלסים של למעלה מ2 מטר או עומקים של למעלה מ2 מטר.

בלוג
קורס עבודה בגובה- למי מיועד

קורס עבודה בגובה – למי הוא מיועד ומתי תצטרכו לעבור אותו?   שלח מפלסי עבודה שונים מזמנים גם הכשרות שונות. בכל הנוגע להכשרות הנוגעות לעבודה

הכול אודות רישיון עבודה בגובה
בלוג
ציוד עבודה בגובה

כל מה שרציתם לדעת על ציוד עבודה בגובה ציוד מיגון אישי מהווה האמצעי הבטיחותי שבלעדיו אף עובד לא יכול לעלות לגובה. ציוד זה הכולל רתמה,

בלוג
יועץ כיבוי אש

יועץ כיבוי אש במקום העבודה יועץ בטיחות באש, הוא איש מקצוע שתפקידו בניית תוכנית להכשרת המבנה למניעה והתמודדות עם דליקות אפשריות. תוכנית זו כוללת מיפוי

בלוג
יועץ בטיחות בעבודה

כל מה שרציתם לדעת על יועץ בטיחות בעבודה יועץ בטיחות בעבודה הוא איש מקצוע בעל ידע הנדסי או ניסיון כממונה בטיחות ותפקידו לאתר מפגעי בטיחות

בלוג
רישיון עבודה בגובה

הכול אודות רישיון עבודה בגובה   שלח רישיון עבודה בגובה הוא תעודת ההסמכה שמקבל העובד לאחר שסיים בהצלחה את ההכשרה לעבודה בגובה. רישיון העבודה מיועד

בלוג
קורס הדרכה בגובה

קורס הדרכה בגובה קורס הדרכת עבודה בגובה הוא תהליך הכשרה המיועד לעובדים שמבצעים משימות במפלסים של למעלה מ2 מטר או עומקים של למעלה מ2 מטר.

בלוג
קורס עבודה בגובה- למי מיועד

קורס עבודה בגובה – למי הוא מיועד ומתי תצטרכו לעבור אותו?   שלח מפלסי עבודה שונים מזמנים גם הכשרות שונות. בכל הנוגע להכשרות הנוגעות לעבודה

הכול אודות רישיון עבודה בגובה
בלוג
ציוד עבודה בגובה

כל מה שרציתם לדעת על ציוד עבודה בגובה ציוד מיגון אישי מהווה האמצעי הבטיחותי שבלעדיו אף עובד לא יכול לעלות לגובה. ציוד זה הכולל רתמה,

בלוג
יועץ כיבוי אש

יועץ כיבוי אש במקום העבודה יועץ בטיחות באש, הוא איש מקצוע שתפקידו בניית תוכנית להכשרת המבנה למניעה והתמודדות עם דליקות אפשריות. תוכנית זו כוללת מיפוי

בלוג
יועץ בטיחות בעבודה

כל מה שרציתם לדעת על יועץ בטיחות בעבודה יועץ בטיחות בעבודה הוא איש מקצוע בעל ידע הנדסי או ניסיון כממונה בטיחות ותפקידו לאתר מפגעי בטיחות

התקשרו עכשיו